Zaślubiny z morzem. „Gdy czas przeszły z teraźniejszym się styka…”

Kołobrzeskie zaślubiny z morzem miały miejsce 18 marca 1945r. To była oficjalna uroczystość, kończąca jedną z najbardziej krwawych walk w czasie II wojny światowej. Jednak poza oficjalnymi zaślubinami miały miejsce również inne, mniej oficjalne: pułkowe, a nawet osobiste. Wiele takich zaślubin miało miejsce dzień później – 19 marca. W rocznicę tych wydarzeń dr Łukasz Gładysiak przybliża nam historię polskich zaślubin. Aby zrozumieć ich znaczenie, cofamy się do roku tysięcznego… Program zakończony jest wydarzeniem, które spina czasy przeszłe z tradycją teraźniejszą. Zapraszamy.