Bitwa o Kołobrzeg 4 – 18 marca 1945. Wykład dr. Jakuba Ciechanowskiego

Zapis spotkania, które odbyło się w kołobrzeskim Muzeum Patria Colbergiensis. Dr Jakub Ciechanowski jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2012 r. obronił pracę doktorską pt. „Dywizje wojsk lądowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1968”. Jest on również współautorem książki pt. „Kurs bojowy Stettin. Bombardowanie Szczecina i Polic na tle wojny powietrznej w Europie 1940–1945”. Prelegent jest także autorem książki pt. „Przyszliśmy do Ciebie morze. Działania 1. i 2. Armii Wojska Polskiego na Pomorzu Zachodnim, styczeń-kwiecień 1945 r.” oraz wielu artykułów z zakresu historii wojskowości. Historyk poprowadził widzów przez meandry historii walk o miasto, stoczonych przez 1. i 2. Armię Wojska Polskiego.