Czyją pamięć skrywa Las Kołobrzeski?

Nieopodal miejsca, gdzie stacjonowały wojska Antoniego Sułkowskiego w podkołobrzeskim lesie, jest jedno miejsce, którego pamięć skrywają charakterystycznie posadzone drzewa i głaz. Dziś napisów już się nie odczyta, jednak układ drzew i głazu wyraźnie wskazuje, że to miejsce jest coś upamiętniające. Kogoś, lub coś…? Tę zagadkę rozwiązał jeden z naszych Czytelników, Piotr Agaciak

Jest to głaz upamiętniający 5-lecie towarzystwa Pommerschen ForstVerein 1891-1896 – Stowarzyszenie Leśników Pomorskich. Jak twierdzi Czytelnik, stowarzyszenie to do tej pory istnieje w Brandenburgii.

Dotarliśmy do historii Stowarzyszenia:

To organizacja założona w Szczecinie w 1870 roku. Zrzeszała leśników, praktyków leśnictwa i właścicieli lasów. Co 2-3 lata odbywały się coroczne spotkania w zmieniających się lokalizacjach w pruskim województwie pomorskim. W 1883 roku stowarzyszenie liczyło 130 członków. W kolejnych latach liczba członków wzrosła do 160.  Jednakże w 1935 r. Pomorski Związek Leśny wszedł w poważną konfrontację polityki leśnej z panującym narodowosocjalistycznym reżimem i został rozwiązany. Jej prezesowi zakazano wykonywania zawodu.

21 grudnia 1995 r.  w Greifswaldzie reaktywowano Pomorskie Stowarzyszenie Leśne, które postrzega siebie jako następcę stowarzyszenia założonego po raz pierwszy w 1870 roku, ze wszystkimi jego zasadami i celami.

Istotne elementy pierwotnych statutów zostały przejęte do odrodzonego stowarzyszenia. Podstawą myślenia, działania i działania Stowarzyszenia Leśne Pomorskie jest filozofia ochrony przyrody. Więcej informacji znaleźć można tutaj: http://www.pommerscher-forstverein.de/ 

Dziękujemy Czytelnikowi za podpowiedź! 

 

Zostaw komentarz