Wieża i wielkie kamienie, czyli… Zamek w Krępcewie (foto, wideo)

Zamek w Krępcewie wzniesiono niedługo po tym, jak w 1305 roku tutejsze dobra przeszły w posiadanie rodu Wedlów.
Murowaną warownię usytuowano na kopcu ziemnym w dolinie rzeki Iny. Zbudowany na planie kwadratu o boku ok. 30 metrów obiekt zabezpieczał ceglany, postawiony na kamiennym cokole, mur.
Od północnego wschodu przylegał dom mieszkalny. W narożu północno – zachodnim umieszczono czworoboczną wieżę o wymiarach 8,5 na 9 metrów.
Całe założenie otaczała fosa i wysunięty kilkanaście metrów przez obwód murów ziemny wał.

Historia życia budowli, jak już wspomnieliśmy, nie była zbyt długa. W odwecie za współpracę Wedlów z Brandenburczykami, wiosną 1338 roku zamek został zniszczony przez wojska księcia szczecińskiego Barnima III. Na jego miejscu wzniesiono potem jeszcze solidniejszą warownię, składającą się z prostokątnego domu mieszkalnego, otoczonego murem dziedzińca i potężnej wieży. W późniejszym czasie przedstawiciele rodu von Wedel wznieśli nowy zamek we wsi, wraz z zabudowaniami gospodarskimi.

Prawdopodobnie w połowie XV wieku zamek zaczął tracić na znaczeniu i około roku 1500 był już opuszczony. Później ruiny stopniowo niwelował upływ czasu, a także niekiedy rozbiórki dokonywane przez okoliczną ludność. Być może również sami Wedlowie wykorzystali kamienie do budowy swojej nowej posiadłości.

Z ruinami związane są liczne podania. W jednym z nich przewija się motyw rycerza-rozbójnika, który miał zgromadzić olbrzymie skarby. Za swoje rozboje jednak w końcu spotkała go zasłużona kara Miał on zgromadzić ogromne skarby, lecz w końcu spotkała go zasłużona kara – zamek został zdobyty i zniszczony przez dobrego króla. Podobno od tego czasu w ruinach pojawiają się różne zjawy, natomiast prowadząca do ruin ścieżka w lecie nie zarasta trawą, w zimie zaś nie jest przykryta śniegiem. I podobno jeszcze, czary te mają stracić swoją moc wtedy, gdy we wsi urodzi się jednookie dziecko (?!). Dopiero wówczas będzie można wydobyć ukryte w ruinach skarby.

Obecnie badaniami ruin zamku Wedlów od 2016 roku kieruje archeolog dr Przemysław Kołosowski z Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach. Ekipa Stowarzyszenia „Templum” dołączyła do badań dra Kołosowskiego w 2018 roku i do dziś go wspiera, wspólnie z innymi: 
Relikte der Geschichte
Stowarzyszenie Eksploracyjno – Historyczne „Warta”
Na Trakcie Historii – Z Martwych Was Wskrzesimy
Grupa Historyczno-Eksploracyjna Pomerania
Odkrywca
Jezioro Tajemnic
Stowarzyszenie Historyczno Kulturalne – Labes
Stowarzyszenie Historyczno – Eksploracyjne „Archegryf”
WSO Wielkopolskie Stowarzyszenie Odkrywców
oraz osoby niezrzeszone.

Medialnie akcję wspiera również portal Szlakiem.lat

W materiale wideo prezentujemy jeden dzień z prac na tych ruinach. O wcześniejszych pracach, historii i „chynchach” opowiada prezes „Templum” Dariusz de Lorm. Rozmawiamy także z członkami nowo powstałego stowarzyszenia „Neptun” spod Kołobrzegu, które również uczestniczyło w pracach przy zamkowej wieży.  

Fot. zbiory Stowarzyszenia „Templum”

źródła; www.facebook.com/ZamekKrepcewo
www.polskaniezwykla.pl: Krępcewo Gniazdo Wedlów 

 

Zostaw komentarz