Cmentarz przy zabytkowym kościele w Cychrach wpisany do rejestru zabytków

Powiat: Myślibórz, gmina: Dębno, miejscowość: Cychry. Miejscowość, która w XIII wieku należała do zakonu templariuszy. Zakon ten wybudował – prawdopodobnie przed 1250 rokiem – kościół parafialny. Była to budowla orientowana – prezbiterium skierowane na wschód, a konkretnie na Jerozolimę, gzie mieści się grób Jezusa Chrystusa. Budowla była również salowa, z transeptem (poprzeczną nawą, prostopadłą do osi kościoła, położoną pomiędzy prezbiterium a resztą jego budynku), absydą (pomieszczeniem na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawionym do bryły budynku) z 1856 roku oraz szeroką wieżą, usytuowaną przy szczycie zachodnim, z lat 1768/1838. Masyw wieżowy został częściowo zniszczony podczas bitwy pod Sarbinowem w 1758 roku. Co ciekawe, płonąca wieża tego kościoła została uwieczniona na obrazie Wojciecha Kossaka, przedstawiającym bitwę pod Sarbinowem. (Poniżej dalsza część tekstu)

W. Kossak „Bitwa pod Zorndorf” – poglądowa kopia

Czworoboczną wieżę dobudowano 10 lat później.

Po likwidacji zakonu dobra templariuszy przeszły na własność joannitów.
Z pierwotnego założenia pochodzą ściany: zachodnia, południowa i północna. We wnętrzu kruchty zachowany uskokowy portal zamknięty łagodnym łukiem ostrym. Po południowej stronie zachowały się ślady półkoliście zamkniętego portalu.

Do czasów współczesnych zachowały się także: romański korpus i apsyda z regularnej kostki granitowej, transept i podstawa wieży z nieregularnych głazów narzutowych, dwie górne kondygnacje wieży z cegły, otynkowane po 1838 r.

Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie kościół został uznany za zabytek i wpisany do rejestru 18 czerwca 2021 roku. Osobną decyzją administracyjną, do ewidencji zabytków został wpisany teren dawnego cmentarza przykościelnego z kamiennym murem cmentarnym i starodrzewem.

Cmentarz założono przy kościele i zachowany jest w granicach pierwotnego założenia. Dawny cmentarz przykościelny otoczony jest historycznym, kamiennym murem ogrodzeniowym, teren współcześnie zagospodarowany murawą, kostką brukową oraz ozdobnymi nasadzeniami. Na terenie działki zachował się starodrzew z gatunku jesion (Fraxinus L.), dąb szypułkowy (Quercus robur L.), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.). W części podziemnej cmentarza zlokalizowane są historyczne pochówki. Więcej info na stronie WUOZ w Szczecinie.

Foto: WUOZ  w Szczecinie 

Zostaw komentarz