Początek mennictwa zachodniopomorskiego – Jaromir I ale Bogusław II i Kazimierz II

Z okazji wydania książki o powyższym tytule, w ramach kolejnych „Niedzielnych Spotkań z Historią” Robert Maziarz z Muzeum Kołobrzeskiego Patria Colbergiensis zaprosił Bogdana Miłosza, autora książki o powyższym tytule. Bogdan Miłosz jest numizmatykiem, specjalizującym się w monecie zachodniopomorskiej. Jest również badaczem z zakresu sfragistyki, heraldyki i epigrafiki.

Tematem przewodnim spotkania była chronologia średniowiecznego pieniądza pomorskiego. Jak można przeczytać w wydanej właśnie publikacji, wczesnośredniowieczne dzieje pieniądza pomorskiego mają chronologię stosunkowo łatwą do wydatowania, albowiem zapewniają to imiona księcia Kazimierza II i biskupa Zygfryda oraz nazwa Kamienia Pomorskiego zamieszczone na denarach DgP-25, te zaś powstać mogły tylko w okresie między 1187 r. a 1191 r., a produkcji tej dokonano w Kamieniu Pomorskim. Podczas spotkania mowa jest również o kołobrzeskich, bardzo zróżnicowanych emisjach, które dowodzą lojalności księcia zwierzchniego wobec rodziny książęcej.

Monety wybite w Starym Kołobrzegu noszą umieszczone we właściwej kolejności imiona książęce, mają tylko dwie obwódki, natomiast brak nazwy mennicy określa jednoznacznie miejsce produkcji. Niewątpliwie, wspólna dla obu książąt stolica kondominium, tylko Stary Kołobrzeg to miejsce, gdzie nie zachodziła konieczność umieszczania nazwy mennicy. Wizerunek św. Jana Chrzciciela oraz jego „podpisanie” w napisie legendy, wystarczająco konkretnie jak na wczesne średniowiecze wskazuje jedyny możliwy w tej sytuacji kołobrzeski „adres”, ale niestety bez ścisłej lokalizacji” – czytamy w publikacji. Więcej w materiale wideo. Zapraszamy.

Seria „Niedzielnych Spotkań z Historią” jest zadaniem sponsorowanym przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Zostaw komentarz