Konferencja naukowa i Warsztaty historyczne w Chwarszczanach – wykłady, rozmowy, spotkania

Ostatni weekend sierpnia w Chwarszczanach było głośno i historycznie. Wszystko za sprawą konferencji naukowej, warsztatów historycznych oraz tradycyjnie już – pikniku historycznego.  

Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach po raz kolejny zorganizowało wielkie spotkanie z historią. Piątek to konferencja naukowa, podczas której prelegenci z całego kraju wygłosili prelekcje związane z tematem głównym konferencji: „Dziedzictwo templariuszy – materialne i niematerialne ślady zakonu – legenda i prawdy”. 

Jeszcze przed konferencją słowo wstępne wygłosił prezes Fundacji Muzeum Templariuszy dr Przemysław Kołosowski. Wraz z Marią Witek, dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, przedstawiony został do wglądu wniosek o uznanie kościoła pw. św. Stanisława Kostki za Pomnik Historii. Wniosek ten musi przejść m.in. podpis Prezydenta RP. W tej części nastąpiły również wręczenia dyplomów „Swojskie Zabytki”, przyznanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Dyplomy wręczała członkini Zarządu Województwa  Anna Bańkowska (przeczytaj).

Konferencja poruszała wiele tematów związanych z dziedzictwem templariuszy. Dr P. Kołosowski poruszył temat związany z pracami konserwatorskimi w Chwarszczanach i Krępcewie. Prof. dr hab. Edward Rymar omówił temat templariuszy wobec rywalizacji Barnima I pomorskiego z Piastami o Dolne Nadnotecie i Nadwarcie. Prof. dr hab. Maria Starnawska wygłosiła prelekcję pt. „Templariusze w Opatowie? Historiografia i mit”. Niezwykle ciekawie o architekturze komandorii templariuszy w Oleśnicy Małej opowiadał dr inż. Maciej Małachowicz oraz dr inż.arch. Anna Małachowicz. „Mity i niedopowiedzenia <<nauki romantycznej>>. Uwagi na marginesie pracy Johanna Gottloba Worbsa o templariuszach na Śląsku” to temat prelekcji prof. dr hab. Mariana Małeckiego z Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiele ciekawych informacji o odległych terenach Galilei poruszył dr Tomasz Borowski z Muzeum Historii Polski w Warszawie w swoim wykładzie pt. „Archeologiczne pozostałości oblężeń krzyżackiego zamku Montfort w północnej Galilei”. 

 W ostatniej części konferencji, połączonej z częścią warsztatów historycznych, odbyły się prelekcje dotyczące zarówno kaplicy w Chwarszczanach, jak i w Rurce. Dr P. Kołosowski opowiadał o wybranych, nietypowych pochówkach z cmentarzyska przy kaplicy zakonnej w Rurce koło Chojny.
Dr hab. n.med. Iwona Teul w swojej niezwykle ciekawej prelekcji omówiła wybrane pochówki z tego cmentarzyska pod kątem badań antropologicznych. Mgr Błażej Skaziński skupił się w swej prelekcji na niezwykle ciekawych informacjach dotyczących malowideł w dawnej kaplicy zakonnej w Chwarszczanach. Wszystkie prelekcje będą udostępnione w publikacji pokonferencyjnej. 

Warsztaty historyczne to dyskusje nt. powyższych tematów, rozmowy z prelegentami oraz pytania dotyczące informacji przekazanych podczas prelekcji. Przekazane zostały nowe informacje, jak np. odnośnie wyników badań georadarowych fundowanego przez templariuszy kościoła parafialnego w Swobnicy. Przedstawiciele Stowarzyszenia Templum dyskutowali ze słuchaczami na temat  przyczynku do badań – czy kościół w Oborzanach został ufundowany przez templariuszy?  

Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać i zwiedzić kaplicę templariuszy, a także spotkać się z Freygish Orchestra – zespołem, który ubarwił część artystyczną wydarzenia. 

Warsztaty historyczne organizowała fundacja „Skryptorium”, a ich partnerem było Pomorze Zachodnie. Wkrótce prezentować będziemy filmowe zapisy poszczególnych wykładów, o czym będziemy informować na bieżąco.